Een nieuw bestuur & Een heuze verkiezing

  • woensdag 17 mei 2017

Bestuurswisseling

Na acht jaar heeft Gerrit Euser aangegeven dat het tijd wordt het stokje als voorzitter weer over te dragen aan een nieuwe voorzitter met nieuwe ideeën en frisse zin.

Na acht jaar heeft Gerrit Euser aangegeven dat het tijd wordt het stokje als voorzitter weer over te dragen aan een nieuwe voorzitter met nieuwe ideeën en frisse zin.

Om tijdens de ledenvergadering de open vacatures te kunnen vullen zijn begin dit jaar al berichten uit gestuurd voor kandidaten. Met het vertrek van Cindy bij de club was reeds een vacature voor algemeen bestuurslid vrij gekomen en met de aankondiging van Gerrit dat hij niet herkiesbaar zou zijn hadden we dus twee uitdagingen.

Al redelijk snel hadden we twee kandidaten voor de functies en dachten we klaar te zijn. Maar zoals aangekondigd hebben wij een ieder de gelegenheid geboden om tot aan de aanvang van de ledenvergadering zich aan te melden als kandidaat. En jawel hoor, afgelopen zondag kregen wij nog een aanmelding en wel voor beide functies! Tja..... dan zullen we voor het eerst in onze geschiedenis een heuze verkiezing moeten organiseren. 

Middels een heus stembiljet hebben wij de aanwezige leden verzocht zijn/haar voorkeur voor de combinatie kandidaat / functie aan te geven. Na een snelle telling van de stemmen en controle door de aftredende voorzitter was snel duidelijk wie de voorkeuren voor de functies hadden gekregen. 

Vanaf 16 mei 2016 is dan ook onze nieuwe voorzitter Rob van koningshoven en is Trevor Holtkamp toegetreden als algemeen bestuurslid. Namens het bestuur willen wij onze waardering nogmaals uitspreken richting Adriaan de Kruijff die zich ook als kandidaat had aangemeld maar helaas voor hem de minste stemmen heeft gekregen. Wie weet is een nieuwe trend gezet en hebben we bij een volgende jaarvergadering en bestuursverkiezing nog meer aanmeldingen. ik hoop het van harte, want dit maakt het wel spannend en demoncraties, toch ?

Als laatste willen wij de nieuwe bestuursleden veel plezier, uitdaging en een mooie tijd toewensen, zodat we als vereniging de komende jaren weer veel mensen kunnen laten genieten van onze optredens en muziek.
Beatrix Brass footer